Rada  Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy  jest organem szkolnym, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach. Jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Łukasz Sobczak przewodniczący
Teresa Kazimierczuk zastępca przewodniczącego
Sylwia Urbaniak sekretarz
Dorota Krysicka skarbnik
Anna Andrzejewska członek

 

Komisja Rewizyjna:

Żaneta Mroczek przewodnicząca
Anna Ziomko członek
 
nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki