WYKORZYSTANIE TIK W EDUKACJI. TWORZENIE SIECI I WSPÓŁPRACY

W dniu 04.12.2019 r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej z wykorzytania technologii informacyjno - komunikacyjnej w edukacji w ramach współpracy między szkołami.

Materaiły ze szkolenia znajdują się w menu Technologia informacyjno komunikacyjna TIK z datą publikacji 12.04.2019 r.