Konkurs z tematyki łowieckiej

Dnia 16.01.2020 w naszej placówce odbył się, międzyszkolny konkurs o tematyce łowieckiej "Zwierzęta bliżej nas", zorganizowany przez nauczycieli naszej szkoły we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz z Kołem Łowieckim "Knieja" w Witnicy reprezentowanym przez łowczego tego koła.

W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 i Szkoły Podstawowej nr2 w Smolnicy. Każdą szkołę reprezentowały dwie drużyny trzyosobowe. Jedną z tych drużyn Szkoły Podstawowej nr1 stanowili przedstawiciele obu szkół. I to właśnie ta drużyna zajęła pierwsze miejsce, zdobywając największą liczbę punktów.

Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą z zakresu fauny zamieszkującej teren województwa zachodniopomorskiego, słownictwa stosowanego w gwarze łowieckiej oraz zadań PZŁ.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom i nagrodę książkową o tematyce przyrodniczej .


Organizatorzy
Aldona Maciaszek
Brygida Piskorowska-Szylin