KORONAWIRUS (COVID-19). ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE - INFORMACJE

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmieniamy formę zajęć dydaktycznych na e-nauczanie i prosimy o pilne przesłanie swoich adresów e-mail z imieniem, nawiskiem i klasą na adres: ano_nimus@interia.pl

Materiały oraz zagadnienia będą wysyłane drogą elektroniczną po dostarczeniu adresu e-mail. Materiały, podręczniki, lektury pomocne przy rozwiązywaniu zadań znajdują się na naszej stronie w zakładce NAUKA PRZEZ INTERNET ONLINE

Nauka przez internet ONLINE

Zgodnie z rozporządzeniem zawieszenie zajęć nie dotyczy:

  1. poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  2. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  3. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  4. przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  5. szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  6. szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.


W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem dostępny jest nr telefonu 800 190 590 - Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem