Spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy z prokuratorem Rejonowym w Myśliborzu- Panią Lucyną Traczewską

Dnia 17 października odbyło się spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy z prokuratorem Rejonowym w Myśliborzu- Panią Lucyną Traczewską. Pani prokurator podała chłopcom definicję pojęcia: "osoba nieletnia", omówiła kwestie związane z odpowiedzialnością za niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli i wychowawców, którym przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego. Ponadto w swej wypowiedzi odniosła się również do odpowiedzialności karnej w przypadku przyjmowania środków uzależniających, niszczenia mienia, kradzieży, spowodowania znacznego uszczerbku na zdrowiu. Ostatnia część spotkania przeznaczona została na indywidualne rozmowy z zainteresowanymi wychowankami.