PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE NA TERENIE OŚRODKA

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE NA TERENIE OŚRODKA Pewnego słonecznego popołudnia w ramach zajęć popołudniowych wychowankowie grupy IV zajęli się porządkowaniem skoczni do skoku w dal. W ruch poszły haczki, szpadle i grabie. Było dużo pracy, gdyż rozbieg był bardzo zachwaszczony, a ponadto trzeba było spulchnić i przekopać piaskownicę. Do pomocy z odsieczą przyszli nam wychowankowie z grupy V i III wraz z wychowawcami: panem Sławomirem Szymańskim i Tomaszem Kurdzieko. Wychowankowie otrzymali pochwały, uczniowie zaś mogą korzystać teraz ze skoczni w ramach zajęć wychowania fizycznego.
B. Witkowski