Wyniki konkursu plastycznego pt." Moja widokówka z wakacji"

01 października 2020 r. Biblioteka Szkolna ogłosiła wyniki konkursu plastycznego pt." Moja widokówka z wakacji". Prace swoją tematyką obejmowały wrażenia z wakacji, miejsca odwiedzane podczas wypoczynku. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami oraz słodkościami. Trzy pierwsze miejsca nagrodzone zostały dodatkowo upominkami książkowymi. Wśród wyróżnionych pierwsze miejsce zdobył Damian Murawa, drugie Miłosz Rudecki, trzecie Paweł Narczewski. Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania i gratulacje.
Organizatorzy:
Maria Szatkowska
Dorota Krysicka