Prace remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy

Podczas ferii zimowych w budynku MOS w Smolnicy przeprowadzone zostały konieczne prace remontowe. Prace te polegały na odnowieniu ścian w pomieszczeniach internatu na I piętrze. Pomalowanych zostało pięć pokoi sypialnianych wychowanków oraz duży hol i korytarz. Materiały do remontu zakupione zostały z własnych środków MOS w ramach oszczędności. Prace remontowo – budowlane wykonali pracownicy sekcji remontowo - budowlanej oddelegowanej do MOS w Smolnicy przez Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu. Dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy , prace zostały przyspieszone, polepszyły się warunki bytowe naszych podopiecznych. Odnowione pomieszczenia nabrały blasku, stały się czyste i estetyczne. Nie wszystko udało się jednak odremontować ze względu na krótki okres czasu. Drugi etap prac planuje się na czas letnich wakacji.
Smolnica, dnia 25.01.2021 r.


Kierownik internatu
Dorota Krysicka