TRADYCYJNY SAD

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu “ Tradycyjny sad”. W związku z tym wszyscy uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy - klasa 4,5,6,7A,7B,8 zostali zapoznani przez panią Elżbietę Wojciechowską na zajęciach wyrównawczych z przyrody/biologii z tematyką potrzeby utrzymania tradycyjnych odmian drzew owocowych w Polsce.

Kuszenie “starym “ jabłkiem pod takim hasłem odbyła się pogadanka o roli drzew owocowych, ochronie i zachowaniu starych odmian jabłoni i czereśni a także znaczeniu jabłek w diecie każdego człowieka. Chłopcy mieli możliwość doskonalenia umiejętności dbania o własne otoczenie. Podczas zajęć wyrównawczych z przyrody/biologii uczniowie wyrabiali także poczucie odpowiedzialności za stan środowiska i jego ochronę.Uczyli się docenienia naszego narodowego wkładu w ochronę odmian drzew owocowych. W ramach zajęć wyrównawczych uczniowie wykonali prace plastyczne promujące zdrowe nawyki żywieniowe w tym spożywanie jabłek rodzimych odmian i zrobionych przetworów z nich Zajęcia były ciekawą lekcją przyrody…….

Nauczycielka biologii,chemii, przyrody
Elżbieta Wojciechowska