Wycieczka zawodoznawcza

W dniu 10 czerwca 2021r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy brali udział w wycieczce zawodoznawczej, której celem było poznanie praktyczne znanych zawodów oraz pomoc w wyborze wymarzonego zawodu. W pierwszym etapie uczniowie zwiedzili dwa zakłady: w Dębnie firmę AM PANEL produkującą i montującą ogrodzenia metalowe oraz firmę BALSA w Grzymiradzu, produkującą i montującą schody drewniane i ogrodzenia metalowe. W czasie zwiedzania uczniowie poznali procesy produkcyjne, funkcjonowanie firm oraz produkty wytwarzane w zakładach. Planowany jest drugi etap zwiedzania innych zakładów. Wycieczka zorganizowana przez opiekunów: Marię Szatkowską doradcę zawodowego i Dorotę Krysicką kierownika internatu MOS w Smolnicy.
Dorota Krysicka