Leśna szkoła z klimatem

W ramach ogólnopolskiego projektu przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych dnia 21 kwietnia 2022 r. wychowankowie naszego Ośrodka wzięli aktywny udział w pierwszym etapie programu " Leśna szkoła z klimatem". Zajęcia w formie pogadanki i kreatywnych warsztatów przeprowadziła dla naszych podopiecznych Pani Agnieszka Zygała z zaprzyjaźnionego z nami Nadleśnictwa Różańsko.

Dzięki ciekawej formie zajęć i aktywnemu uczestnictwu nasi wychowankowie mogli dowiedzieć się jak funkcjonuje las, jakie procesy w nim zachodzą, spróbować rozpoznania gatunków drzew poprzez przygotowane kawałki konarów drzew. Liczne zadania związane z lasem, a między innymi stworzenie miniatury lasu w szklanym słoju pozwoliły wychowankom poczuć tą magię.

Dotykanie różnorodnych form natury to dla młodzieży, która jest pochłonięta komputerową przestrzenią ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu. Za ciekawie przeprowadzone zajęcia i gadżety serdecznie dziękujemy!!!!!!!

Miniatura lasu w szklanym naczyniu wykonana przez każdą z grup upiększa wnętrze klas szkolnych.

Dotykanie różnorodnych form natury to dla młodzieży, która jest pochłonięta komputerową przestrzenią ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu. Za ciekawie przeprowadzone zajęcia i gadżety serdecznie dziękujemy!!!!!!!