Leśna szkoła z klimatem

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy wzięli udział w II etapie programu „ Leśna szkoła z klimatem”. Zajęcia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Różańsko, w rezerwacie przyrody „Długogóry”. Podopieczni mieli możliwość odwiedzenia ścieżki dydaktycznej pod opieką przewodniczki, Pani Agnieszki Zygały. Na zakończenie zajęć ognisko integracyjne z kiełbaskami. Wychowankowie bardzo dziękują za ciekawe zajęcia na łonie natury i gościnę przy ognisku.