UWAGA ABSOLWENCI

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do odbioru w sekretariacie szkoły 8 lipca 2022 r