Akcja "Sprzątanie Świata " w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy

Nasza szkoła w dniach od 19.09.2022 do 23.09.2022 brała udział w akcji Sprzątania Świata. Uczniowie klas IV- VIII wraz z wychowawcami klas zbierali śmieci na alei kasztanowej oraz wokół kościoła w Smolnicy. Nie zapomnieliśmy również o naszym pięknym parku szkolnym i boisku. Dzieci ochoczo przystąpiły do działania, efektem czego były pełne worki szkła, plastiku i papieru. Celem akcji było kształtowanie wrażliwości dzieci i młodzieży na otaczające je środowisko, kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, uświadomienie niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniami i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego. Postawa proekologiczna naszych uczniów jest godna naśladowania! Za rok również zadbamy o porządek i czystość w naszej okolicy.
Opiekun akcji - Elżbieta Wojciechowska