Jak oszczędzać energię w szkole

W dniu 28 września 2022 roku o godz. 8:00 w auli naszego ośrodka odbyło się spotkanie uczniów z nauczycielami, którego celem było wdrożenie programu oszczędnościowego pt.” Jak oszczędzać energię w szkole” oraz przedstawienie korzyści z tego wynikających. Informacje wyświetlone zostały w formie prezentacji multimedialnej. Uczniowie zapoznani zostali z konkretnymi działaniami i pożądanymi standardami mającymi wpływ na obniżenie zużycia energii. Celem programu było między innymi kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych i uczenie zachowań przyjaznych środowisku. Jesteśmy pewni, że kształtowanie pozytywnych nawyków w ośrodku przekładać się również będzie na oszczędzanie energii w domach naszych wychowanków
Opracowała: Dorota Krysicka