Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu

W dniu 28.09.2022 w naszym Ośrodku poraz kolejny odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Intensywne przygotowania rozpoczęły się już dwa tygodnie przed, kandydaci startujący w wyborach przygotowali swoje plakty z programem wyborczym. W dniu wyborów wystrój auli szkolnej został zaaranżowany tak, aby przypominał prawdziwy lokal wyborczy. Wychowankom przedstawiono porządek i regulamin głosowania. Wybory do MRI były dla naszych podopiecznych prawdziwą lekcją demokracji. Promowanie samorządności uczniowskiej pozwala na przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w dorosłym życiu społecznym. Opiekun MRI J. Skrobisz
Opiekun akcji - Elżbieta Wojciechowska