KOŁO WĘDKARSKIE - REAKTYWACJA

5 października 2022r. grupa wędkarzy wraz z wychowawcą panem Bartoszem Witkowskim wybrała się nad Jezioro Czaple w Smolnicy. Celem nadrzędnym udziału naszych podopiecznych w kole wędkarskim jest m.in. rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna; uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska; zachęcanie uczniów do aktywnej rekreacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas czynnego wypoczynku; wdrażanie do przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb; nauka wyciągania właściwych wniosków; perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka; kształtowanie umiejętności zespołowego działania; stwarzania warunków do aktywności społecznej; samooceny i samodyscypliny; umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki) oraz umiejętne wykorzystywanie ich. Wykorzystaliśmy piękną jesienną pogodę i aktywnie spędzili wolny czas w ramach zajęć popołudniowych.