Konkur plastyczy pt."Kierunek - Bezpieczeństwo"

W dniu 11 października 2022 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt.,,Kierunek - Bezpieczeństwo" na szczeblu szkolnym. Konkurs organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Kampania Kolejowa ABC II". Celem akcji jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz ukazywanie wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Wyróżnienie w tymże konkursie otrzymał uczeń kl. VIIIa Krzysztof Bachorski. Alina Jaz