ZAJECIA SPORTOWE

ZAJECIA SPORTOWE Korzystanie z siłowni, sali gimnastycznej przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy to nie tylko wysiłek fizyczny podczas ćwiczeń, ale także poprawa własnej sprawności, wytrzymałości, oraz relaks. Po dniu nauki w szkole młodzież chętnie korzysta z zajęć sportowych prowadzonych przez wychowawców. Ćwiczenia wpływają na poprawę kondycji, zwiększenie koncentracji, propagowanie zdrowego stylu życia, poprawę samooceny, obniżenie poziomu stresu, lepszy sen. Sport jest dla naszych wychowanków bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Podziękowania dla dyrekcji Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu za udostępnianie siłowni oraz sali gimnastycznej naszym wychowankom.