Odwiedziny pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora w Dębnie

Dnia 17.11.2022 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, panią wicedyrektor Dorotą Krysicką oraz wychowawcą klasy 6 Brygidą Piskorowską-Szylin odwiedzili pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora w Dębnie w związku z Ogólnopolskim Dniem Seniora.

Celem wizyty było uświadomienie uczniom o konieczności szacunku wobec osób starszych oraz nawiązanie współpracy z Dziennym Domem Seniora. Nasi wychowankowie wręczyli kartki wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki, pod opieką pani Aliny Jaz oraz na lekcjach wychowawczych pod opieką pani Elżbiety Wojciechowskiej.

Dziękujemy pani kierownik Dziennego Domu Seniora w Dębnie Małgorzacie Zagórskiej oraz jej współpracownikom i ich podopiecznym za przygotowanie miłego przyjęcia i gościnę. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy.

Uczniowie i Grono Pedagogiczne

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy