Ruroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego "Budujemy świat bez przemocy"

W dniu 25.11.2022 byliśmy gośmi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego "Budujemy świat bez przemocy" zorganizowanego przez PCPR w Myśliborzu w ramach kampanii "16 dni bez przemocy". Nasi wychowankowie w kategorii Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii zajęli:
I miejsce- Kacper Krzymowski, Jakub Małozięć
II miejsce- za pracę wspólną- Natalia Krawczyk i Oliwia Tyszko
III miejsce- Wojciech Wyszyński.
Jeszcze raz gratulujemy laureatom!