„Hazard”

W dniu 05.12.2022r. poniedziałek odbyły się prelekcje dla uczniów klasy 7, 8a, 8b oraz B1s. Tematem spotkania był „Hazard” obecność problemu i konsekwencje z nim związane Młodzież należy do grupy, która jest w sposób szczególny narażona na podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym nałogowy hazard. Wśród dzieci i młodzieży do 18 r.ż. obserwuje się najwyższy, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, odsetek osób zagrożonych uzależnienia od hazardu

Najważniejszym celem prelekcji było uświadomienie młodzieży i przekazanie im odpowiedniej wiedzę na temat zagrożeń związanych z hazardem online i nadmiernym korzystaniem z internetu.

Podstawą ochrony młodych internautów może być ustalanie oraz egzekwowanie przez opiekunów reguł korzystania z sieci. Niepełnoletni muszą wiedzieć, jakie formy aktywności w internecie są dozwolone oraz ile czasu mogą spędzić w sieci. W środowisku szkolnym rekomendujemy podejmowanie zajęć dotyczących nadmiernego korzystania z internetu. Celem inicjatywy jest wzbudzenie wśród młodych internautów refleksji, czy przypadkiem świat wirtualny nie zdominował ich wolnego czasu i czy nie warto zmienić nawyków tak, by czerpać przede wszystkim z uroków życia poza siecią Warsztaty przeprowadził Pan st. apl. Łukasz Szełemej Specjalista Służby Celno-Skarbowej Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.