Wycieczka do Szczeina

14 grudnia 2022 roku, w ramach nawiązanej współpracy z Dziennym Domem Senior+, uczniowie klasy 6: Sandra Tabaczyńska, Natalia Krawczyk, Martin Remiszewski, Oliwer Wiśnia i Dominik Pacholczak wraz z opiekunem panią Elżbietą Wojciechowską, uczestniczyli w Koncercie Kolęd. Impreza odbyła się w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Dziewczęta zaśpiewały kolędę ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki", natomiast chłopcy zaprezentowali pastorałkę ,,Świeć gwiazdeczko".

Występ poprzedziły intensywne przygotowania: wybór repertuaru i nauka śpiewu pod czujnym okiem pani Aliny Jaz. Ponadto uczniowie klasy VI i VII na lekcjach wychowawczych przygotowali kartki świąteczne z życzeniami dla Organizatorów koncertu pod opieką pani Brygidy Piskorowskiej - Szylin i Elżbiety Wojciechowskiej oraz na lekcjach plastyki - pani Aliny Jaz.

Celem imprezy było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowego wspólnego kolędowania oraz integracja lokalnego środowiska szkół i przedszkoli z Dziennym Domem Senior+.

Dziękujemy za zaproszenie na Koncert Kolęd pani kierownik Małgorzacie Zagórskiej oraz Jej współpracownikom i podopiecznym. Życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Liczymy na dalszą owocną współpracę - Grono Pedagogiczne i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.