Edukacja ekologiczna w CZG - 12

Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę ekologiczną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Celem wycieczki było kształtowanie postaw proekologicznych oraz budzenie świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi.

Dzięki uprzejmości pani Katarzyny Radej mogliśmy poznać jak wygląda linia sortownicza w CZG - 12, gospodarka odpadami i składowanie odpadów.Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładu. Poznali zagadnienia związane z gospodarką odpadami,segregacją odpadów do właściwych pojemników i ich dalszą obróbką.

Młodzież wykazała się ogromną wiedzą i umiejętnościami z zakresu ochrony środowiska, co było widoczne podczas warsztatów dotyczących segregacji odpadów i ochrony środowiska.Całe spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze. Na zakończenie otrzymaliśmy gadżety promujące właściwą postawę wobec środowiska i zachęcające do segregacji odpadów.

W drodze powrotnej do placówki dzięki uprzejmości Naszym Sponsorom i funduszowi sponsoringowemu mogliśmy zjeść pyszne hamburgery w restauracji Mc Donald (dziękujemy ). Dzień był pełen wrażeń i pozytywnych emocji, a wizyta zostanie zapamiętana jako prawdziwa lekcja ekologii......

Elżbieta Wojciechowska