Egzamin na kartę rowerową

W dniu dzisiejszym 04.06.2023r. odbyła się III edycja egzaminu na kartę rowerową. Chłopcy przystąpili do dwóch części egzaminu : teoretyczego ( test wykonywany na komputerze składający się z 25 pytań) oraz praktycznego na placu manewrowym. Spośród 13 uczestników 9 ukończyło obie części egzaminu pomyślnie. Serdecznie gratulujemy.
Intruktorzy : Sławomir Szymański i Bartosz Witkowski