Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

02.10.2023 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami dębnowskiej Policji. Jego celem było omówienie zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Funkcjonariusze szczególnie podkreślali rolę szacunku do drugiego człowieka oraz poszanowania mienia publicznego. Wielokrotnie podawali przykłady niewłaściwych zachowań oraz ich konsekwencji, a także odpowiadali na pytania uczniów.


Dorota Krysicka
Ewelina Pokrywiecka