OBCHODY 11 LISTOPADA W MOS

Wychowankowie naszego Ośrodka uczcili pamięć odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowali apel z wierszami i pieśniami patriotycznymi na koniec występu przedstawiciele każdej grupy wychowawczej uczestniczyli w konkursie "Wiedzy o Polsce" Pierwsze miejsce zajęła grupa III, grupa IV drugie miejsce natomiast grupa V trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy

Celem występu jest kształtowanie patriotyzmu, miłości i kultury do ojczyzny.