Warsztaty profilaktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

24 listopada 2023 r. naszej szkoły brali udział w warsztatach profilaktycznch Halo ! Like Reels ! Tu fonoholizm ! i Cyberświat. Zajęcia prowadziła pani Greta Starecka - Kwaśny z firmy Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe z Limanowej. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z pojęciem fonoholizmu oraz skutkami jakie on niesie, a także pokazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz konsekwencjami z tym związanymi. W imieniu grona pedagogicznego oraz uczniów naszej społeczności szkolnej dziękujemy pani Annie Szymczyk z Miejsko - Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie za pomoc i zaangażowanie w realizację wymienionego wyżej projektu.

Opiekun Elżbieta Wojciechowska