„Jak być mama, tatą..."

W ramach realizowanego zadania „Jak być mama, tatą – przygotowanie młodzieży do pełnienia ról rodzicielskich” Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży odwiedziło Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy, gmina Dębno. Podczas warsztatów wychowankowie Ośrodka mieli możliwość zaznajomienia się z kamizelką imitującą ciążę, skutkami zażywania środków psychoaktywnych i alkoholu przez kobiety w ciąży, a także dowiedzieć się, z wykorzystaniem symulatora niemowlęcia, czym jest syndrom dziecka potrząsanego. Podczas kolejnych ćwiczeń uczestnicy warsztatów uczyli się i trenowali jak udzielać pierwszej pomocy dziecku które się zadławiło. Dzięki wykorzystaniu alko i narko gogli uczestnicy warsztatów mieli sposobność przekonać się, że sprawowanie opieki nad dzieckiem pod wpływem środków odurzających jest dla niego bardzo niebezpieczne a rodzic takim zachowaniem może narazić je na niebezpieczeństwo. Na zakończenie, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprawowaniem opieki nad symulatorem, który wymaga pielęgnacji i opieki jak prawdziwe dziecko.