BohaterON

W naszej szkole został zrealizowany ogólnopolski projekt pt.: "BohaterON w Twojej Szkole", którego szkolnym koordynatorem była Alina Jaz, nauczycielka historii. Akcją zostali objęci uczniowie klas: VII i VIII, którzy na lekcjach historii poznali wydarzenia związane z powstaniem warszawskim, a także wykonali plakaty, które je upamiętniły. Kolejnym etapem akcji, było wysłanie drogą elektroniczną życzeń i podziękowań do powstańców na stronę internetową Organizatora. Celem akcji było kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz poznanie tragicznej dla naszego narodu historii. Za udział w tejże akcji nasza szkoła otrzymała stosowne zaświadczenie. Alina Jaz