DNI PROFILAKTYKI

DNI PROFILAKTYKI W dniach od 18 do 22 marca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy odbyły się DNI PROFILAKTYKI. Celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań problematyką prozdrowotną, upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, a także przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz przemocy rówieśniczej. Hasło pierwszego dnia brzmiało STOP UZALEŻNIENIOM, a zajęcia warsztatowe w dwóch grupach przeprowadził pracownik SANEPID-u w Myśliborzu, pan Krzysztof Palpuchowski. Kolejny dzień przebiegał pod hasłem CYBERPRZEMOC, i podobnie jak wcześniej, warsztaty przeprowadził pracownik SANEPID-u. Tego dnia odbyło się także rozstrzygnięcie konkursów plastycznych o tematyce profilaktycznej.

W konkursie STOP UZALEŻNIENIOM nagrodzeni zostali:
1. miejsce: Nina Krukowska
2. miejsce: Martin Remiszewski i Oliver Wiśnia
Wyróżnienie: Julia Kolczyńska

Natomiast w konkursie o tematyce CYBERPRZEMOCY nagrodzono:
1. miejsce: Klaudia Mularska
2. miejsce: Fabian Korpak
3. miejsce: Mateusz Maćkowiak

Wyróżnienia: Nina Krukowska, Karol Charczenko, Damian Nosowicz

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, a wręczyli je: pan dyrektor Krzysztof Maciaszek oraz zastępca dyrektora pani Dorota Krysicka. Za te dni odpowiedzialne były panie: Wioleta Warachowska i Bożena Kuka.

Ostatni dzień poświęcony był tematyce PRZEMOCY ROWIEŚNICZEJ. Warsztaty w trzech grupach przeprowadziła radca prawny, pani Aleksandra Trusewicz. Odpowiedzialną za ten dzień była pani Elżbieta Wojciechowska.

Młodzież chętnie uczestniczyła w proponowanych zajęciach, więc mamy nadzieję, że organizacja dni poświęconych profilaktyce przyczyni się do wykształcenia przez uczniów umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia.