Wyniki konkursu "Symbole wiosny"

22.03.2024 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt. "Symbole wiosny".
 I miejsce - Jakub Dyla, kl. V,
II miejsce- Amelia Groszewska, kl. VI B,
III miejsce- Karol Charczenko, kl. IV.
Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz poczucia estetyki. Organizatorzy konkursu: Alina Jaz i Elżbieta Wojciechowska