Akcja Społeczno - edukacyjna "Żonkile"

19 kwietnia 2024 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję społeczno- edukacyjną "Żonkile". Na lekcjach historii została przypomniana bohaterska walka uczestników powstania w getcie warszawskim. Ponadto uczniowie wykonali rysunki żonkili, które stały się symbolem wspomnianego powstania za sprawą jednego z jego dowódców Marka Edelmana. Edelman, w każdą rocznicę zbrojnego powstania, dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.  Szkolny

koordynator akcji - Alina Jaz