SPOTKANIE Z OKRĘGOWYM INSPEKTOREM PRACY

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie społeczności uczniowskiej z przedstawicielem Okręgowej Inspekcji Pracy w Szczecinie podczas którego poruszone zostały kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w okresie letnim na wsi. Uczniowie zostali zapoznani między innymi z zasadami bezpiecznego przebywania w obecności zwierząt gospodarskich, korzystania z narzędzi , maszyn rolniczych. Prowadzący przypomniał podstawowe reguły informowania służb ratunkowych oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia.