Wstecz

Aktywna działalność Szkolnego Koła PCK wśród uczniów Zespołu Szkół w Smolnicy

W miesiącu lutym bieżącego roku w Zespole Szkół w Smolnicy odbyła się zbiórka odzieży dla osób potrzebujących. Głównymi pomysłodawcami akcji byli członkowie szkolnego koła PCK. Akcja poprzedzona była ogłoszeniem – plakatem, który członkowie koła samodzielnie wykonali i wywiesili na holu głównym szkoły. Oprócz uczniów do akcji przyłączyli się również nauczyciele i pracownicy szkoły. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano kilkanaście worków odzieży, które następnie przekazano do Delegatury PCK w Dębnie.

W marcu natomiast uczniowie Zespołu Szkół w Smolnicy po raz kolejny wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W akcji wzięło udział 29 uczniów naszej szkoły, łącznie oddając 11 litrów i 250 mililitrów krwi. Ponadto na bieżąco w szkole przeprowadzane są pogadanki dotyczące: honorowego krwiodawstwa oraz wolontariatu i pozostałej działalność PCK.

Opiekun SK PCK w Smolnicy

Bartosz Witkowski  ARh -

.