Wstecz

Profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy gwarantem bezpieczeństwa uczniów ZS w Smolnicy

 

11 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Smolnicy odbył się elementarny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który skierowany był do uczniów klas pierwszych Gimnazjum Publicznego. Docelowo w szkoleniu wzięło udział 40 uczniów z dwóch klas pierwszych. Nadrzędnym celem tego wydarzenia był wzrost poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, a także świadomość wystąpienia możliwych zagrożeń w życiu codziennym. Szkolenie przeprowadzone zostało przez profesjonalne instruktorki pierwszej pomocy z Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie. Gościliśmy panią Joannę Łaskarzewską - dyrektora ZOOPCK oraz panią Marię Flisznik. Kurs trwał 5 godzin dydaktycznych, a jego program obejmował następujące zagadnienia:
1. Ocena stanu poszkodowanego.
2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
3. Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
4. Opatrywanie ran i krwotoków.
Szkolenie prowadzone było według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna zawierała prezentację multimedialną, natomiast część praktyczna polegała na wykonaniu charakteryzacji urazów przy pomocy profesjonalnych środków, a także ćwiczenia na fantomach. Zajęcia praktyczne cieszyły się największym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zeszyt ćwiczeń oraz instrukcję – repetytorium udzielania pierwszej pomocy przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie. Otrzymają również zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce. Mając tak wyszkolonych uczniów w naszej szkole można czuć się bezpieczniej.


Opiekun SK PCK ZS w Smolnicy
Bartosz Witkowski
A Rh -

 
.