Wstecz

ŻEGNANY  ABSOLWENTÓW ...

25 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Na uroczystym apelu zebrali się uczniowie klas czwartych Technikum Transportu i Spedycji, Hotelarskiego i Informatycznego oraz społeczność uczniowskie i grono pedagogiczne. Apel prowadziła Katarzyna Bałko przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
Najlepsi wśród absolwentów otrzymali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, za udział w konkursach oraz za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Absolwentami z najwyższą średnią ocen są: Jowita Binięda z kl. IV Technikum Hotelarskiego, Monika Kruczek z kl. IV Technikum Hotelarskiego oraz Michał Tomczak z kl. IV Technikum Transportu i Spedycji. Najlepsi sportowcy to: Sebastian Waszak uczeń klasy czwartej Technikum Informatycznego, Jowita Binięda uczennica klasy czwartej Technikum Hotelarskiego, Dominika Reszetnik uczennica klasy czwartej Technikum Hotelarskiego, Andrzej Orczykowski uczeń klasy czwartej Technikum Transportu i Spedycji oraz Adrian Telenga uczeń klasy czwartej Technikum Transportu i Spedycji.
Za zaangażowanie w prace Samorządu Uczniowskiego wyróżnieni zostali : Bartosz Czajka, Łukasz Pożarski, Agata Bochank, Agnieszka Nizioł, Grzegorz Kopciuch oraz Michał Tomczak.
Wielu spośród absolwentów regularnie oddawało krew i oni również otrzymali nagrody za krzewienie idei honorowego krwiodawstwa. Byli to: Krystian Kasprowiak, Bartosz Czajka, Sebastian Waszak, Łukasz Pożarski, Przemysław Trumpakais, Marcin Łętowski, Piotr Olender, Agnieszka Nizioł, Joanna Czyżewska, Justyna Kokoszko i Angelika Kolska.
Trzy nasze absolwentki: Jowita Binięda, Marlena Kuś o raz Dominka Reszetnik zdobyły wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie na Recyklingowe Ozdoby Wielkanocne organizowanym przez Celowy Związek Gmin. Na apelu wręczono im nagrody ufundowane przez organizatora konkursu.
Podczas pożegnania nie mogło zabraknąć ślubowania absolwentów. Obiecali, że będą dobrymi Polakami i godnymi reprezentantami szkoły.
Absolwenci zostali ciepło pożegnani przez przedstawicieli młodszych klas: Mateusza Klóskę i Natalię Nowak z kl. III Technikum Ochrony Środowiska i Hotelarskiego, a na pamiątkę otrzymali drobne upominki. W imieniu absolwentów głos zabrały: Monika Kruczek i Sandra Korczak, kierując słowa podziękowania wszystkim pracownikom szkoły. Następnie maturzyści wręczyli kwiaty gronu pedagogicznemu.
Jak co roku absolwenci wręczyli dyrektorowi pamiątkowe tablo, prosząc o zawieszenie w widocznym miejscu. Uroczystość zakończył dyrektor, dziękując wszystkim za godną postawę podczas apelu.

KK

.