Wstecz

Akcja ,,Sprzątanie Świata 2016”

    W piątek 16 września już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy wraz z opiekunami p. Izabelą Kiełbasą, p. Ewą Piasecką-Pacha i p. Krzysztofem Maciaszkiem wzięli udział w ,,Sprzątaniu Świata – Polska 2016” – ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: ,,Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Głównymi przesłankami akcji było promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów i uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Akcja miała również pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu. W akcji uczestniczyło 55 uczniów z klasy I, II i III Gimnazjum oraz 26 uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Byli to uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej. Młodzież zaopatrzona w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawiczki pozytywnie zmotywowana szczytnym celem miała wyznaczone tereny, które solidnie posprzątała. Sprzątano teren wokół szkoły, w tym boisko, kasztanówkę oraz pobocze drogi w kierunki na Grzymiradz. Łącznie zebrano 13 worków odpadów. Czynny udział w akcji ,,Sprzątanie Świata” dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości..

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Ewa Piasecka-Pacha

 
.