Wstecz

Projekty gimnazjalne w naszej szkole ...

    Tradycją naszej szkoły stało się, że po zakończeniu realizacji projektów gimnazjalnych uczniowie prezentują na forum wszystkich uczniów efekty swojej pracy. W tym roku nie było inaczej. Klasy II pierwszego dnia wiosny przedstawiły efekty końcowe swoich projektów, które miały różne formy od prezentacji przez wizualizacje, aż po przedstawienie opracowania danych statystycznych. W tym roku uczniowie wybrali następujące tematy:

  1. Najpiękniejsze miejsca Wysp Brytyjskich.

  2. Dom i dzieciństwo w literaturze i kulturze.

  3. Piłka nożna – sport narodowy Niemiec.

  4. Pasje a wiara – rób to co kochasz.

  5. Dane statystyczne dotyczące czytelnictwa w naszej szkole.

  6. Cuda naszej gminy.

  7. Pole magnetyczne.

  8. Projekt z ZUS-em.

Prezentacje uczniów wywołały ogromne zaciekawienie i dały możliwość wymiany poglądów na tematy wobec których w innych okolicznościach przeszlibyśmy obojętnie.


Koordynator ds. projektów gimnazjalnych
S. Szymański

 
.