Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Smolnicy


Smolnica 51
74-400 Dębno
tel./fax: 95 760 14 94
e-mail: smolnica@smolnica.pl

Dyrektor - mgr Krzysztof Maciaszek
Wicedyrektor - mgr Ewa Basarab

- CELE I ZADANIA OŚRODKA -