Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Smolnicy


Smolnica 51
74-400 Dębno
tel./fax: 95 760 14 94
e-mail: smolnica@smolnica.pl

Telefony dostępne są po godzinie 19:00.
telefon do grupy 1: 724 093 267
telefon do grupy 2: 724 085 950
telefon do grupy 3: 782 115 224
telefon do grupy 4: 724 093 269
telefon do grupy 5: 782 479 473

- CELE I ZADANIA OŚRODKA -