Kadra pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Smolnicy

 

LP Nazwisko i imię Stanowisko
1 Basarab Ewa wicedyrektor, pedagog
2 Bochnacka-Smoliga Bożena wychowawca
3 Bubak Emilia pedagog
4 Cytrynowicz Krzysztof wychowawca, nauczyciel
5 Dubik Rafał wychowawca
6 Franków-Stąsiek Małgorzata nauczyciel
7 Garbol Laska Marta nauczyciel
8 Hildebrandt Joanna nauczyciel
9 Imacki Damian psycholog
10 Jaz Alina nauczyciel, wychowawca
11 Krysicka Dorota wychowawca
12 Kuka Bożena psycholog
13 Kurdzieko Tomasz wychowawca, nauczyciel
14 Ławniczak Lidia psycholog
15 Maciaszek Aldona socjoterapeuta, wychowawca
16 Maciaszek Krzysztof Dyrektor, nauczyciel
17 Mytkowski Janusz wychowawca
18 Ochęcki Edward wychowawca
19 Piskorowska-Szylin Brygida nauczyciel
20 ks. Romańczuk Marek katecheta
21 Rosołowska Agnieszka pedagog
22 Rosołowski Tomasz wychowawca
23 Stacewicz Kamila nauczyciel
24 Szatkowska Maria bibliotekarz, wychowawca
25 Szymański Sławomir nauczyciel, wychowawca
26 Tkacz Bogusława wychowawca, nauczyciel
27 Warachowska Wioleta socjoterapeuta
28 Witkowski Bartosz wychowawca, nauczyciel
29 Wojciechowska Elżbieta nauczyciel
30 Zalewska Karolina wychowawca
31 Zielonka Joanna wychowawca, logopeda
32 Żłobicka Dagmara wychowawca