Kadra pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Smolnicy

 

LP Nazwisko i imię Stanowisko
Basarab Ewa wicedyrektor, pedagog
Bochnacka-Smoliga Bożena wychowawca
Cytrynowicz Krzysztof wychowawca, nauczyciel
Dubik Rafał wychowawca
Franków-Stąsiek Małgorzata nauczyciel
Garbol Laska Marta nauczyciel
Kwiatkowska Joanna nauczyciel
Imacki Damian psycholog
Jaz Alina nauczyciel, wychowawca
Krysicka Dorota Kierownik internatu, wychowawca
Kuka Bożena psycholog
Kurdzieko Tomasz nauczyciel
Maciaszek Aldona socjoterapeuta, wychowawca
14 Maciaszek Krzysztof Dyrektor, nauczyciel
Piskorowska-Szylin Brygida nauczyciel
ks. Romańczuk Marek katecheta
Szatkowska Maria bibliotekarz, wychowawca
Skrobisz Joanna wychowawca
Srokowski Krzysztof wychowawca
Szymański Sławomir nauczyciel, wychowawca
Tkacz Bogusława wychowawca, nauczyciel
Warachowska Wioleta socjoterapeuta
Witkowski Bartosz wychowawca, nauczyciel
Wojciechowska Elżbieta nauczyciel
Zalewska Karolina wychowawca
Dubik-Zielonka Joanna wychowawca, logopeda
Żłobicka Dagmara wychowawca