Kadra pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Smolnicy

 

LP Nazwisko i imię Stanowisko
Krzysztof Maciaszek Dyrektor, geografia
Dorota Krysicka wicedyrektor, wychowawca
Krzysztof Srokowski Kierownik grup wychowawczych,WDŻ, wychowawca
Ewa Basarab Pedagog szkolny
Bożena Bochnacka-Smoliga wychowawca
Krzysztof Cytrynowicz wychowanie fizyczne, wychowawca
Rafał Dubik wychowawca
Józef Dworzyński Matematyka, fizyka, wychowawca
Małgorzata Franków-Stąsiek Język polski
Marta Garbol Laska Język niemiecki
Monika Gąsior wychowawca
Damian Imacki-Winiarczyk Psycholog szkolny
Rafał Bakalarz wychowawca
Alina Jaz Historia, muzyka, plastyka, WOS
Bożena Kuka Psycholog szkolny
Tomasz Kurdzieko informatyka
Joanna Kwiatkowska Język angielski
Aldona Maciaszek socjoterapeuta
Sylwia Mrzygłód Język angielski
Brygida Piskorowska-Szylin matematyka
Ewelina Pokrywiecka wychowawca
ks. Marek Romańczuk religia
Gabriela Rydzik wychowawca
Joanna Skrobisz wychowawca
Maria Szatkowska bibliotekarz
Sławomir Szymański Matematyka, fizyka, wychowawca
Arkadiusz Walorski wychowawca
Wioleta Warachowska socjoterapeuta
Bartosz Witkowski Wychowanie fizyczne, EDB, wychowawca
Elżbieta Wojciechowska Przyroda, biologia, chemia
Monika Wrona nauczyciel, wychowawca
Karolina Zalewska Pedagog szkolny, wychowawca
Dagmara Żłobicka wychowawca
LP Nazwisko i imię Stanowisko
Mariusz Zalewski wicedyrektor, nauczyciel, wychowawca
Małgorzata Dmytruszkiewicz nauczyciel
Chodak Małgorzata nauczyciel
Marcin Churski Fizyka z astronomią
Marta Grzelak wychowawca
Marek Imacki Przedmioty zawodowe hotelarstwo, wychowawca
Danuta Jarmołowicz Przedmioty zawodowe gastronomiczne
Marta Kargol Język niemiecki
Aneta Kisły Przedmioty zawodowe
Mirosław Piwowarczyk wychowawca
Monika Pawlak Język polski, religia, historia
Marcin Pławski wychowawca
Małgorzata Woroch Pedagog szkolny, wychowawca
Zenon Wójciak nauczyciel