Szanowni Rodzice...

 

Szanowni Rodzice / Opiekunowie
Zakładam, że sytuacja, w której się Państwo znaleźli – problemy wychowawcze z synem, wagary, niewłaściwe towarzystwo, używki – jest dla Was bardzo stresująca.
Zadajecie sobie pytania…Co dalej? Jak pomóc dziecku? Obawiacie się, że jeśli nic nie zrobicie, to sprawa znajdzie się w sądzie i dziecko trafi do ośrodka wychowawczego.
Naprzeciw tym problemom, pytaniom i obawom wychodzą młodzieżowe ośrodki socjoterapii.
Pomożemy państwu odnaleźć się w tej sytuacji, a dziecku umożliwić właściwy rozwój.
Pierwszą i najważniejszą sprawą jest sposób w jaki wyjaśnicie dziecku czym jest ośrodek socjoterapeutyczny. Ważne jest, aby nie traktować ośrodka jako ostatecznego zła. Wręcz przeciwnie – dowiadując się, jak pracujemy z młodzieżą, jaką ofertę zajęć proponujemy, jaką opieką i pomocą terapeutyczną ją obejmujemy – okazuje się, że dla wielu podopiecznych ośrodek zapoczątkuje szereg pozytywnych zmian w ich życiu. Oczywiście, ciężko jest wytłumaczyć dziecku, że umieszczenie w ośrodku jest to dla jego dobra i że kiedyś rodzicom za to podziękuje. To jedno z zadań dla nas, aby tę chęć i dobrowolność uczestniczenia w procesie socjoterapeutycznym w nich wypracować. Nie obawiajcie się – Wasze dziecko z czasem to zrozumie.
Ważne jest, abyście współpracowali z nami, bo sami cudów nie osiągniemy, ale wspólną pracą -Tak.
Poniżej przedstawimy procedurę umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy:
1. Pierwszym krokiem jest Wasz kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego, diagnozuje dziecko pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
2. Po uzyskaniu orzeczenia należy skontaktować się z dyrektorem Ośrodka, celem ustalenia szczegółów co do przyjęcia dziecka. Orzeczenie należy dostarczyć do Ośrodka osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. Warto zapoznać się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej – www.smolnica.pl, zakładka MOS (niezbędne dokumenty, podręczniki, rzeczy, które trzeba dziecku zapewnić).
3. Po uzyskaniu informacji odnośnie wolnego miejsca w placówce i po uzyskaniu zgody dyrektora Ośrodka na przyjęcie dziecka, należy wypełnić podanie z prośbą o skierowanie dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy i wraz z oryginałem orzeczenia dostarczyć je do Starostwa Powiatowego w miejscu zamieszkania dziecka.
4. Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, po otrzymaniu zgody Starosty Powiatu Myśliborskiego, wydaje skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
5. Po otrzymaniu skierowania należy ustalić z dyrektorem Ośrodka termin przyjęcia dziecka.

 

Jak pracujemy:
Emocje związane z przyjazdem do Ośrodka, smutek związany z pozostaniem w nowym miejscu staramy się zminimalizować w pierwszym miesiącu pobytu. Dziecko w tym czasie zapoznaje się z obowiązującymi w Ośrodku zasadami, regulaminem. Uczestniczy w zajęciach integracyjnych, poznaje rówieśników, wychowawców, placówkę. Ma jednak w tym czasie sporo ograniczeń.
Pracujemy, aby zmienić nastawienie dziecka do placówki, tak aby chciało u nas przebywać i uczyć się w szkole. Nastawienie Waszego dziecka jest bardzo ważne dla powodzenia procesu terapeutycznego.
Bardzo istotną rzeczą jest konsekwencja w działaniu i to zarówno z naszej, jak i Waszej strony. Dziecko musi mieć jasny komunikat, że pobyt w Ośrodku jest dla jego dobra i pozostanie w nim do czasu, kiedy wspólną decyzję co do opuszczenia Ośrodka podejmą rodzice i Rada Pedagogiczna Ośrodka.
Po tym okresie, który nazywamy procesem aklimatyzacji rozpoczyna się właściwa praca z wychowankami.
Terapia w naszej placówce przebiega wielotorowo. Dzieci uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, są pod stałą opieką socjoterapeuty, psychologa, pedagoga i innych specjalistów w zależności od potrzeb i problemów. Wychowankowie uczestniczą w różnych formach pracy: zajęcia socjoterapeutyczne, społeczności grupy, terapia pedagogiczna, psychologiczna. Wspólnie z wychowawcami organizują zajęcia profilaktyczne. Angażują się w życie Ośrodka poprzez prężnie działający Samorząd Uczniowski, pomagają osobom potrzebującym, uczestniczą w konkursach .
W czasie wolnym natomiast uczestniczą w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają ich zdolności, zainteresowania, kreatywność. Dodatkowo podopieczni mają możliwość korzystania z zespołu boisk sportowych położonych w pięknym parku otaczającym nasz Ośrodek.
W Ośrodku praca opiera się o regulamin Ośrodka, jasne zasady oraz system punktowy. Wychowankowie każdego dnia zbierają punkty, dzięki którym otrzymują przywileje. Najcenniejszym z nich jest weekendowy wyjazd do domu. Wychowankowie współpracujący z wychowawcami mają możliwość cotygodniowego wyjazdu do domu rodzinnego.
Na wszystkie nurtujące Państwa pytania odpowiemy podczas odwiedzin naszego Ośrodka, do czego serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Ryszard Patkowski
Dyrektor ZSiP w Smolnicy

 

nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki