Wymagane dokumenty

 

W dniu przyjęcia dziecka do MOS Smolnica należy uzupełnić (jeżeli nie zostały złożone z wnioskiem) następujące dokumenty:

 

  • oryginał podania o przyjęcie do Ośrodka,

  • oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • odpis skrócony aktu urodzenia nieletniej,

  • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta/Gminy potwierdzające zameldowanie,

  • aktualne zdjęcie,

  • ostatnie świadectwo szkolne lub odpis arkusza ocen, kartę zdrowia,

  • kartę szczepień /może być kserokopia /,

  • dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
     

 

 

nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki