Wzory dokumentów do pobrania

 

Poniżej zamieszczamy linki do pobrania wzorów czystych dokumentów:

 

 1. Zgoda na badania lekarskie - psychiatryczne   >>>

 2. Zgoda na pobyt w szpitalu / leczenie / zabieg   >>>

 3. Upoważnienie   >>>

 4. Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach z przygotowania do życia w rodzinie / religii   >>>

 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem MOS   >>>

 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka   >>>

 7. Zaświadczenie NFZ   >>>

 8. Zgoda na leczenie   >>>

 9. Oświadczenie   >>>

 10. Zgoda na przeprowadzenie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej i testów na zawartość środków psychoaktywnych   >>>

 11. Zgoda na udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej   >>>

 12. Ankieta dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego   >>>

 13. Informacje dotyczące wychowanka   >>>

 14. Oświadczenie informacyjne dla ustawowych przedstawicieli uczniów - wychowanków   >>>

 15. Oświadczenie o dochodach   >>>

 16. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobytu dziecka w MOS   >>>

 17. Oświadczenie   >>>

 18. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy opieki zdrowotnej
  *  strona nr 1   >>>
  *  strona nr 2   >>>

 19. Podanie o przyjęcie dziecka do ośrodka   >>>

 

 

nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki