Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy

 

LP

Nazwisko i imię

Stanowisko

1 Basarab Ewa pedagog
2 Bochnacka-Smoliga Bożena nauczyciel
3 Bogusz Maria nauczyciel
4 Brzozowski Andrzej nauczyciel
5 Cytrynowicz Krzysztof wychowawca MOS
6 Drzewińska Wioletta nauczyciel
7 Dubik Rafał wychowawca MOS
8 Franków-Stąsiek Małgorzata nauczyciel
9 Jarema Joanna nauczyciel
10 Jaśkiewicz Wiesława nauczyciel
11 Jaz Alina nauczyciel
12 Kiełbasa Izabela nauczyciel
13 Krysicka Dorota wychowawca MOS
14 Kuka Iwona psycholog
15 Kurdzieko Tomasz wychowawca MOS, nauczyciel
16 Maciaszek Aldona wychowawca MOS
17 Maciaszek Krzysztof nauczyciel
18 Mytkowska Wanda nauczyciel, wicedyrektor
19 Mytkowski Janusz wychowawca MOS
20 Nowicki Radosław wychowawca MOS, nauczyciel
21 Ochęcki Edward wychowawca MOS
22 Patkowski Ryszard dyrektor
23 Piasecka-Pacha Ewa nauczyciel
24 Piskorowska-Szylin Brygida nauczyciel
25 Pyć Anna bibliotekarz
26 Rosołowski Tomasz wychowawca MOS, nauczyciel
27 Roszak Ewa psycholog
28 Seredyński Witold nauczyciel
29 Siarkiewicz Dagmara wychowawca MOS
30 Stacewicz Kamila nauczyciel
31 Strzelczyk Dawid nauczyciel
32 Szymański Sławomir wychowawca MOS, nauczyciel
33 Świątek Karolina wychowawca MOS
34 Tkacz Bogusława nauczyciel
35 Warachowska Wioleta nauczyciel socjoterapeuta
36 Witkowski Bartosz wychowawca MOS, nauczyciel
37 Wojciechowska Elżbieta nauczyciel
38 Wojtowicz Danuta nauczycielGaleria okresowa

nasz patron

Ignacy Solarz
ur. 28 grudnia 1891 Ołpiny
zm. 1940 Palmiry

Ciekawe linki