RODO i przetwarzanie danych osobowych

LP NAZWA DOKUMENTU DATA
PUBLIKACJI
POBIERZ
  • Informacja Administratora - przetwarzanie danych BIP 07.12.2019 POBIERZ
  • Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności 07.12.2019 POBIERZ
  • Przetwarzanie wizerunku pracownika 07.12.2019 POBIERZ
  • Informacja Administratora - pracownik 07.12.2019 POBIERZ
  • Informacja Administratora - Promocja BIP 07.12.2019 POBIERZ
  • Informacja Administratora - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) BIP 07.12.2019 POBIERZ
  • Klauzula dla byłego pracownika BIP 07.12.2019 POBIERZ
  • Klauzula - umowy cywilno prawne BIP 07.12.2019 POBIERZ
  • Klauzula - Facebook 07.12.2019 POBIERZ
  • Klauzula - informacyjna emeryci, renciści 07.12.2019 POBIERZ