Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmieniamy formę zajęć dydaktycznych na e-nauczanie i prosimy o pilne przesłanie swoich adresów e-mail z imieniem, nawiskiem i klasą na adres: ano_nimus@interia.pl

LP NAZWA DOKUMENTU DATA
PUBLIKACJI
CZYTAJ
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 19.08.2020 CZYTAJ
Informacja końcowo-roczna 30.06.2020 CZYTAJ
Komunikat w sprawie wydawania świadectw 25.06.2020 CZYTAJ
"o nas" 03.06.2020 CZYTAJ
"o nas" prezentacja pptx 03.06.2020 CZYTAJ
Konsultacje z przedmiotów 15.05.2020 CZYTAJ
Egzamin ósmoklasisty 30.04.2020 POBIERZ
Pomoc dla dziecka w czasie zdalnego nauczania 16.04.2020 POBIERZ
Informacje dla rodzica odnośnie egzaminu ósmoklasisty 16.04.2020 POBIERZ
Prośba Twojego dziecka 16.04.2020 POBIERZ
Materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty 16.04.2020 POBIERZ
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 07.04.2020 CZYTAJ
Egzamin ósmoklasisty 31.03.2020 CZYTAJ
Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 26.03.2020 CZYTAJ
Komunikat dla rodziców i harmonogram pracy specjalistów 26.03.2020 CZYTAJ
Jak zorganizować dzieciom czas wony - informacje dla rodzica 26.03.2020 CZYTAJ
Niezbędne dokumenty
do przyjęcia wychowanka
02.09.2019 POBIERZ