DOKUMENTY

LP NAZWA DOKUMENTU DATA
PUBLIKACJI
Pobierz
Ulotka Promocyjna na rok szkolny 2023/2024 16.01.2023 CZYTAJ
Doradztwo Zawodowe 16.01.2023 CZYTAJ
Plan lekcji ogólny 16.01.2023 CZYTAJ
Punktowy system oceny Zachowania 02.01.2023 CZYTAJ
Uchwała zmiany statutu 25.11.2022 CZYTAJ
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 25.11.2022 CZYTAJ
Przydział Sal lekcyjnych i wychowawców klas 20.11.2022 CZYTAJ
Biblioteka szkolna - godziny pracy 18.09.2022 CZYTAJ
Dokumenty przyjęcia dziecka do szkoły 05.09.2022 CZYTAJ
Kalendarz Pracy Szkoły 05.09.2022 CZYTAJ
Roczny Plan Pracy Grup wychowawczych 18.11.2022 CZYTAJ
Harmonogram Dnia 18.11.2022 CZYTAJ
Przydział Wychowawców klas 05.09.2022 CZYTAJ