DOKUMENTY

LP NAZWA DOKUMENTU DATA
PUBLIKACJI
Pobierz
Zasady przyjęcia do ośrodka 05.09.2022 CZYTAJ
Dokumenty przyjęcia dziecka do szkoły 05.09.2022 CZYTAJ
Kalendarz Pracy Szkoły 05.09.2022 CZYTAJ
Roczny Plan Pracy Internetu 05.09.2022 CZYTAJ
Harmonogram Dnia 05.09.2022 CZYTAJ
Biblioteka szkolna - godziny pracy 05.09.2022 CZYTAJ
Przydział Wychowawców klas 05.09.2022 CZYTAJ
Punktowy system oceny Zachowania 05.09.2022 CZYTAJ
Plan lekcji klas 05.09.2022 CZYTAJ
Plan lekcji nauczycieli 05.09.2022 CZYTAJ